Leena ja Henrik palkittiin hyvinä työkamuina

Essoten Hyvä työkamu -tunnustukset ovat kollegoiden ilmiantoja toisistaan. Hyvä työkamu luo työyhteisöönsä mukavaa ilmapiiriä ja kannustaa muita. Syyskuussa palkittiin jälleen kaksi Hyvää työkamua.

Opinnäytetyö: Mentorointi tukee esihenkilön johtajuutta

Essoten terveyspalveluissa on otettu käyttöön ammatillinen mentorointimalli, jolla tuetaan ammatillista kasvua, siirretään hiljaista tietoa ja tutustutaan erilaisiin organisaatiokulttuureihin. Mentorointi perustuu aktorin ja mentorin väliseen yhteistyöhön ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Mentorointimalli on vapaasti kaikkien Essoten vastuualueiden hyödynnettävissä.

Piristäjät partioivat kesässä

Mikkelin Laurinpuiston asumispalveluyksikön sisäpihalta kuuluu iloinen puheenpälpätys. Piristyspartio on käymässä ja nyt tehdään yhdessä saunavastoja. Aiemmin on pelattu mölkkyä ja valmiista vastoista pelataan myöhemmin vielä bingoa.

Kotihoidon työ on aivotyötä

Kotihoidossa työskennellään jatkuvien muutostilanteiden ja hälyn keskellä. Perustyön rinnalla läsnä ovat tunnekuorma ja vastuu toisten ihmisten terveydestä. Aivojen kuormittumista voi kuitenkin keventää monin keinoin.

Puhu, kuuntele ja arvosta -kehittämishanke

Synnytys- ja lastenyksikössä toteutettiin kehittämishanke ”Puhu, kuuntele, arvosta” vuosien 2020 -2021 aikana. Hankkeeseen osallistuivat synnytysyksikön, lastenyksikön ja naistentautien vastaanoton henkilökunnan kaikki ammattiryhmät. Kehittämishankkeen asiantuntijana toimi sosiaalipsykologi Tuula Syrjälä KK-Verve Oy:stä. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Työsuojelurahastosta.

Kuntouttavalla päivätoiminnalla lisää kotona asumisen vuosia

Kuntouttava päivätoiminta tukee ikäihmisten kotona asumista, ilmenee ikäihmisille ja heidän omaisilleen keväällä 2020 tehdystä kyselystä. Kyselyyn vastasi 321 Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen kuntouttavan päivätoiminnan asiakasta ja 151 heidän omaistaan. Lähes kaikki, asiakkaista 98 % ja omaisista 97 %, suosittelisivat palvelua muille vastaavaa palvelua tarvitseville.