Essote kokeilee virtuaalista kotihoitoa

Kuvapuhelinkäyntejä on testattu kotihoidossa tammikuusta 2018 alkaen kahdellakymmenellä kotihoidon asiakkaalla Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspavleujen kuntayhtymässä.

Vesote-hanke kokeili lääkkeettömiä unettomuuden hoitoja

Vesote-hanke (Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon) on toteuttanut pilottiasiakkaille unen lääkkeetöntä hoitoa luonnossa liikkuen ja mind fullness harjoitteita tehden. Tulokset ovat rohkaisevia ja kannustavat tuotteen jatkokehittämiseen.