Uudenlainen toimintakulttuuri on alkanut juurtua työyhteisöön, teemme hyvää yhteistyötä moniammatillisessa työryhmässä avoimin mielin ja toinen toisiamme arvostaen, toteavat Lotta Mäkelä, Jaana Kröger ja Sanna Lopperi sekä Sari Hokkanen ja Päivi Yrjönen.

Puhu, kuuntele ja arvosta -kehittämishanke

Synnytys- ja lastenyksikössä toteutettiin kehittämishanke ”Puhu, kuuntele, arvosta” vuosien 2020 -2021 aikana. Hankkeeseen osallistuivat synnytysyksikön, lastenyksikön ja naistentautien vastaanoton henkilökunnan kaikki ammattiryhmät. Kehittämishankkeen asiantuntijana toimi sosiaalipsykologi Tuula Syrjälä KK-Verve Oy:stä. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Työsuojelurahastosta.

Miksi tällainen hanke järjestettiin? Ajatus syntyi Mitä kuuluu? -kyselyiden perusteella sekä esihenkilöiden toteuttamista kehityskeskusteluista. Lisäksi tavoitteena oli työssä jaksamisen tukeminen ja henkilöstön palautteiden huomiointi.

– Kehittämishankkeen puolesta puhui myös aiemmin tapahtunut muutto Perhetaloon, jossa samaan kerrokseen yhdistettiin kahden eri erikoisalan henkilökuntaa ja toimintoja. Tämän myötä haasteeksi nousi yhteisöllisyyden tukeminen, miten toiminnat saadaan hyvin sujuviksi ja hyvää hoitotyötä tuottaviksi. Lisäksi osalla esihenkilöistä oli kokemusta esimieshankkeesta ja sen myötä tulleista uusista oppimismalleista, jotka innostivat jakamaan tietoa eteenpäin, kertoo osastonhoitaja Päivi Yrjönen kehittämishankkeen lähtökohdista.

Tavoitteena kehittämishankkeella oli kehittää ja lisätä työntekijöiden keskinäistä sekä potilaiden ja perheiden kanssa tapahtuvaa kommunikaatiota, kehittää henkilöstön keskinäistä, toinen toisensa arvostusta, itsearvostusta ja kykyä ottaa arvostusta vastaan. Edelleen tavoitteena oli kehittää tuottavuutta lisäävää vuorovaikutusta.

Sairaanhoitaja Tiina Korhonen, kätilö Else Koikkalainen ja sairaanhoitaja Minna Laitinen pohtivat arvostukseen liittyviä omia tavoitteitaan.

Hanke toteutui helmikuun 2020 ja maaliskuun 2021 välisenä aikana. Kehittämishanke alkoi kehittämispäivien arvostuspajoilla, joissa työstettiin ratkaisuja puhumisen ja arvostuksen esteisiin. Jatkossa työskentelymuotoina olivat arvostusdialogit pienryhmissä, merkitysten muodostamista Sense-Making – käsitteen kautta sekä harjoiteltiin dramatisointia oppimiskahvilatyöskentelyllä. Hankkeen päätti loppukeskustelut, nk. arvostusdialogit pienryhmissä, jossa jokainen osallistuja pääsi pohtimaan omia kehittämistavoitteitaan ja jakamaan kokemuksiaan keskinäisestä arvotuksesta.

– Hankkeen tuloksia arvioitaessa suuri kiitos kuuluu henkilökunnalle, he osallistuivat vahvasti hankkeen eri vaiheiden työskentelyyn. Koronarajoitteista huolimatta saimme järjestettyä ryhmien kokoontumisen uudella tavalla Teamsin välityksellä. Korona vaikutti myös hankkeen aikajanaan siten, että hankkeen toteuttaminen venyi suunniteltua pidemmäksi. Sillä saattoi olla myös myönteisiä vaikutuksia siten, että ehdimme pohtia hankkeen ajatustehtäviä hieman kauemmin eikä kenenkään motivaatio tai sitoutuminen kadonnut tänä aikana, toteaa Yrjönen.

Loppuarviointiin perustuen hankkeen tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Tavoitteiden saavuttamisen osalta oli merkityksellistä se, että osallistujat pystyivät kyseenalaistamaan vakiintuneita toiminta- ja käyttäytymismalleja synnyttäen samalla uusia ratkaisumalleja. Lisäksi moniammatillisessa työyhteisössä puhutaan jatkossa avoimemmin arvostuksesta ja palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. Kehittämishankkeessa tuli esille puhumisen, avoimuuden ja tiedon jakamisen tärkeys, lisäksi moniammatillinen hanke toi henkilökuntaa tutummaksi ja lähemmäksi toinen toisiaan.

Jatkossa kehityskeskusteluihin liitetään arvostuksen näkökulma, työyhteisössä annetaan toinen toisillemme yhä enemmän positiivista palautetta ja kriittisen palautteen ideana on todeta, mitä voisi tehdä vielä paremmin. Hankkeen myötä uudenlainen toimintakulttuuri on alkanut juurtua työyhteisöön, teemme hyvää yhteistyötä moniammatillisessa työryhmässä avoimin mielin ja toinen toisiamme arvostaen.

Lisätietoja

Päivi Yrjönen
osastonhoitaja, synnytys- ja naistentaudit, lastenyksikkö
paivi.yrjonen [at] essote.fi

Jaana Kröger
ylilääkäri, synnytys- ja naistentaudit
jaana.kroger [at] essote.fi

Sanna Lopperi
apulaisosastonhoitaja, synnytys- ja naistentaudit
sanna.lopperi [at] essote.fi

Sari Hokkanen
apulaisosastonhoitaja, lastentaudit
sari.hokkanen [at] essote.fi

Lotta Mäkelä
ylilääkäri, lastentaudit
lotta.makela [at] essote.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *