Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen ja koulutussuunnittelija Niina Hyöppinen iloitsevat simulaatio- ja koulutuskeskuksen mahdollisuuksista uudenlaisessa rekrytoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. Kuva Minna Mutanen.

Essote hyödyntää simulaatio- ja koulutuskeskustaan rekrytoinnissa

Essotessa on otettu käyttöön uudenlainen tapa tehdä rekrytointeja, meillä hyödynnetään upeaa simulaatio- ja koulutuskeskusta. Koulutuskeskus on ollut toiminnassa nyt vuoden ajan.

Vaikka koulutuskeskuksen ensisijainen tehtävä on toimia Essoten henkilöstön ammattitaidon kehittämisen ja ylläpidon paikkana, sitä voidaan hyödyntää myös muissa organisaation toimintaan liittyvissä asioissa.

– Tänä syksynä olemme hyödyntäneet koulutuskeskuksen tiloja ja AV -laitteistoa rekrytoinneissa, kertoo koulutussuunnittelija Niina Hyöppinen.

Vanhus- ja vammaispalvelut edelläkävijänä

Kun valitaan uutta viranhaltijaa tai työntekijää, on äärimmäisen tärkeä asia tehdä valinta perusteellisesti ja objektiivisesti.

– Meillä vanhus- ja vammaispalveluissa on hyviä kokemuksia tästä uudesta tavasta rekrytoida. Koulutussuunnittelija Niina Hyöppisen kanssa olemme mm. järjestäneet päällikkötason sekä asiantuntija ja lähiesimiestason rekrytointeja, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Haastateltavat kutsutaan simulaatiokeskukseen hakemuksessa olevien vaatimusten ja kelpoisuuden perusteella ja heille on annettu työtehtäviin liittyvä case-tehtävä, jonka he ratkaisivat yhdessä.

Tilanne nauhoitetaan, ja haastattelijat voivat seurata ”lasin takaa”, miten hakijat toimivat ryhmässä ja /tai suorittavat annettua tehtävää. Kuva Minna Mutanen.

– Tietysti lupa nauhoitukseen kysytään aina ja perustellaan, mihin sitä käytetään ja miten hävitetään tilaisuuden jälkeen. Sitä siis käytetään vain tehdessä valintaa, sanoo Kaukonen.

Simulaatiohuone mahdollistaa sen, että työnhakijoista saadaan näkyviin persoonaa, asennetta, vuorovaikutustaitoja, osaamista ja omaksumista eri tavalla kuin todistusten numeroista tai perinteisesti haastattelemalla saataisiin.

– Jokainen simulaatiotilanne muotoillaan yksilöllisesti sen mukaan millaiselle työntekijälle on tarvetta. Tapahtumat keskustellaan osallistujien kanssa auki simulaatiotilanteen päätyttyä. Ryhmätilanteen jälkeen on jokaiselle hakijalle vielä 15 minuutin yksilöhaastattelu. Simulaatiotilanteesta ja yksilöhaastattelusta saatujen pisteiden perusteella tehdään ryhmässä valintaesitys, selvittää Kaukonen.

Aster -tietojärjestelmähanke seuraa

– Tulevaisuudessa simulaatio- ja koulutuskeskusta voidaan hyödyntää myös Aster-tietojärjestelmäkokonaisuuden testaus ja suunnitteluympäristönä sekä erityisesti uusien, Aster-järjestelmän kyvykkyyksien myötä toteutettavien ammattilaisten ja asiakkaiden toiminta/ asiointimallien kokeiluympäristönä, suunnittelee hankejohtaja Antti Mäkelä.

Muutkin Essoten vastuualueet ja yksiköt voivat hyödyntää simulaatio- ja koulutuskeskuksen mahdollisuuksia tehdä aivan uudenlaista rekrytointia.

– Kerron mielelläni tähänastisista kokemuksista ja autan käytännön järjestelyissä, rohkaisee Niina Hyöppinen.

Lisätietoja

Niina Hyöppinen
Koulutussuunnittelija
040 359 8285
niina.hyoppinen [at] essote.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.