EKJ4 on suoritettu ja ryhmä kiittää Essotea työnantajana, joka mahdollisti koulutukseen osallistumisen. Kurssilta valmistuivat terapiapalvelujen esimies Petri Laitinen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualuejohtaja Minna Mutanen, jatkokuntoutuksen esimies Tommi Kuusinen, hallintopäällikkö Kirsi Ollikainen, palvelupäällikkö Pirjo Kirvesmies ja lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelupäällikkö Johanna Will-Orava.

EKJ4 – esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus 2018 -2019 päätökseen

Kuntien ja kuntakonsernien rakennemuutokset, tuleva soteuudistus sekä toimintaympäristöstä kumpuavat uudistamistarpeet edellyttävät hyvää muutoksen johtamista. Laadukas esimiestyö on yksi muutoksen johtamisen kulmakivi.

Essoten johtoryhmä päätti, että esimiehelle järjestetään laadukasta esimiesvalmennusta. Nyt Essotesta osallistui jo toinen ryhmä Kuntaliiton, Kuntatyöantajan, Kevan ja FCG Oy:n järjestämään valmennukseen, EKJ4 – esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus.

– Koulutuksen aiheena olivat; tulevaisuus tehdään yhdessä kompleksisessa maailmassa, ajattele strategisesti, toimi asiakaslähtöisesti, esimies resurssien ja tavoitteiden ristiaallokossa, esimies henkilöstön, työyhteisön ja muutoksen johtajana sekä pysähdy ja verkotu kohti uutta johtajuutta, kertoo hallintopäällikkö Kirsi Ollikainen.

EKJ4- ryhmä jatkoi EKJ3:n ryhmän kehittämisaihetta ja pureutui Essoten strategisten arvojen kautta johtamiseen. Essoten arvot ovat P=palveleva, O=osaava, V= vaikuttava, I= innostava. Tästä muodostui johtamisen pelisäännöt sekä arvolupaukset esimiehille suunnatun kyselyn perusteella, joka toteutettiin keväällä 2019 ja ryhmä haluaakin kiittää kaikkia esimiehiä, jotka vastasitte kyselyymme.

– Johtamisen pelisäännöt ja arvolupaukset ovat jatkossa osa päivitettyä strategiaa ja otetaan käyttöön joulukuussa, kun kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt päivitetyn strategian. Ryhmä toivoo marraskuussa aloittavan uuden EKJ5-ryhmän miettivän miten tämä viedään arjen käytäntöön ja osaksi myös rekrytointia, sanoo mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualuejohtaja Minna Mutanen.

Johtamisen pelisäännöt ja arvolupaukset.

Johtamisen pelisäännöt ja arvolupaukset tehtävän lisäksi ryhmäläiset suorittivat henkilökohtaisen kehittämistyön kautta EKJ-sertifikaatin, jota voi hyödyntää myös omissa mahdollisissa jatko-opinnoissa. Jyväskylän yliopisto hyväksyi tästä koulutuksesta 5 opintopistettä jatko-opintoihin. Omassa kehittämistyössään jokainen pohti arjen esimiestyötä oman yksikön kehittämisen näkökulmasta. Jokainen mietti miten on toiminut ja mitä olisi voinut tehdä toisin ja miten kehittämistä viedään jatkossa eteenpäin.

Koko EKJ4-ryhmän eri organisaatioiden 71 osallistujan kehittämistöissä nousi vahvasti esille muutoksen johtamisen haasteet kuten erilaisten yksiköiden yhdistämiset, verkostojohtamisen haasteet, kun henkilöstö on eri yksiköissä ympäri organisaatioita, päivittäisjohtamisen haasteet esim. miten toteutetaan isoja ja myös arkipäivän pieniä muutoksia, jotka vaativat nopeitakin ratkaisuja tai mitkä ovat keinot, joilla tuetaan henkilöstön hyvinvointia muutoksessa.

Lisätietoja

Kirsi Ollikainen
hallintopäällikkö
044 794 2064
kirsi.ollikainen (at) essote.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.