Essotessa Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluesimiehenä Hirvensalmella ja Pertunmaalla toimiva Leena Torniainen käsitteli opinnäytetyössään omaishoidon kuntoutussuunnitelman toimivuutta.

Omaishoidon palveluissa tulisi vahvistaa kotona kuntoutumisen toimia

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä selvitettiin vuonna 2018 Essoten alueen omaishoidettavien kotona kuntoutumisen suunnitelman nykytilaa ja tarpeita suunnitelman kehittämiseksi.

Kotona kuntoutumisen suunnitelman sisältö on opinnäytetyön tulosten mukaan nykyisellään toimiva. Kehittämistä vaatii vielä moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen suunnitelman laadinnan eri vaiheissa sekä tarpeenmukaisten palvelujen mahdollistaminen.

– Kotona kuntoutumisen suunnitelma sisältyy Essotessa omaishoidon toimintamallin mukaisesti omaishoidettavan asiakassuunnitelmaan. Kotona kuntoutumisen suunnitelman nykytilaa ja kehittämistarpeita selvitin haastattelemalla Essoten omaishoidon palvelujen ammattilaisia ja pitämällä heille yhteiskehittämistilaisuuden, kertoo palveluesimies Leena Torniainen.

Palveluohjaaja Terhi Kämppi ja palveluesimies Leena Torniainen tarkastelevat kuntoutussuunnitelmaa.

Suunnitelma on asiakaslähtöisesti tehty kirjallinen asiakirja, johon kootaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja eri ammattilaisten kanssa tiedot omaishoidettavan kotona kuntoutumisen tarpeista ja tavoitteista sekä sovitaan yhdessä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja kotona kuntoutumisen seuraamiseksi.

Opinnäytetyön tuloksista nousi esille myös kehitettäviä asioita. Moniammatillisen yhteistyön lisääminen kotona kuntoutumisen suunnitelmaa laadittaessa ja tarvittavien palvelujen järjestämisessä koettiin tärkeänä. Se hyödyttäisi sekä omaishoidettavaa että omaishoitajaa. Kehittämistä vaativana nähtiin myös omaishoidettavan nykyistä kattavampi mahdollisuus tarpeen mukaisiin palveluihin, esimerkiksi kotikuntoutukseen. Kehittämistyötä omaishoidettavan kotona kuntoutumisen vahvistamiseksi tulisi opinnäytetyön tulosten mukaan jatkaa.

 

Essoten alueella toteutettiin vuosina 2016 -2018 hanke Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (Ossi-hanke).

Lue lisää Omaishoidosta

Lue lisää Xamk Tutkimus ja kehitys Ossi

Lisätietoja

Leena Torniainen
050 574 0007
leena.torniainen2 [at] gmail.com

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *