Hankekoordinaattori Jatta Juhola esittelee Mikkelin keskussairaalaan juuri valmistutta Hiljaista huonetta
Jatta Juhola iloitsee siitä, että luonto on läsnä sairaalan vastavalmistuneessa Hiljaisessa huoneessa, niin muodoissa kuin materiaaleissa.

Taide ja kulttuuri halutaan juurruttaa osaksi sote-palveluita

Sote-palvelujen asiakkaiden halutaan pääsevän nykyistä vahvemmin osallisiksi taiteesta, kulttuurista ja luontolähtöisestä toiminnasta. Vuoden alusta käynnistyneessä Parasta Etelä-Savoon -hankkeessa pyritään lisäämään sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan toimijoiden osaamista, jotta tämä toteutuisi.

Osaamisen lisäämiseksi hankkeessa tuotetaan erilaisia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksiin on tarkoitus saada myös käyttäjänäkökulmaa ja menetelmänä hyödynnetään palvelumuotoilua.

– Hankkeen pienryhmiin ja koulutuksiin voi jo ilmoittaa kiinnostuksensa. Oman yksikkönsä voi ilmoittaa myös mahdolliseksi pilottikohteeksi, jossa taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisiä menetelmiä voidaan testata. Tarvetta ja kiinnostusta tullaan kartoittamaan kevään aikana järjestelmällisesti, mutta toivon jo nyt rohkeita yhteydenottoja, kannustaa Parasta Etelä-Savoon Essoten osuuden hankekoordinaattori Jatta Juhola.

Hyvinvointi ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät nähdään entistä laaja-alaisemmin.

– Tutkitustikin taide, kulttuuri ja usein niihin läheisesti nivoutuvat luontoelämykset ovat tärkeä hyvinvoinnin lähde. Taiteen, kulttuurin ja luonnon tuottamat hyvinvointivaikutukset halutaan tuoda osaksi perinteisiä sote-alan hyvinvointia tuottavia interventioita, mikä lisää uudenlaisen osaamisen tarvetta, Juhola kertoo.

Tavoitteena on lisätä taide- ja kulttuurityön ja luontolähtöisen toiminnan menetelmien hallintaa ja lisätä tietoisuutta taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisen toiminnan hyvinvointivaikutuksista. Hanke edistää taiteilijoiden, sote-alan järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valmiuksia tehdä yhteistyötä ja kehittää toimintatapoja yhdessä. Tuloksena syntyy uusia palvelujen tuottamisen malleja.

– Tavoitteena on, että mahdollisimman laajasti Essoten jäsenkunnissa ja eri vastuualueille saataisiin pilottiryhmiä, koulutuksia ja kokeiluja, Juhola sanoo.

Hyvinvoinnin edistämisen lisäksi hankkeen taustalla on näkemys kulttuurista perusoikeutena.

– Jokaisella yksilöllä on myös oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti. Siksi on tärkeää, että taide ja luonto ovat ulottuvilla myös silloin, kun niiden äärelle pääseminen on haasteellista, Juhola korostaa.

Vuoden 2020 loppuun saakka kestävää Parast Etelä-Savoon hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK). Kumppaneina ovat Essoten lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Savonlinnan Kolomonen ry. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan Unionin sosiaalirahaston tuella.

Hankekoordinaattori Jatta Juhola

Lisätietoja

Jatta Juhola
Hankekoordinaattori
Parasta Etelä-Savoon -hanke/
Essoten osuus
jatta.juhola [at] essote.fi
040 359 8525

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *