Ylilääkäri harriet Finne-Soveri painottaa, että ikäihmisten asumista ja hoivaa ei voi ajatella vain sote-palvelujen näkökulmasta.

Finne-Soveri vieraili maakunnallisessa ikäihmisten asiakasraadissa

Etelä-Savon maakunnallinen ikäihmisten asiakasraati sai vieraan Helsingistä. Geriatri, ylilääkäri Harriet Finne-Soveri tukee sosiaali- ja terveysministeriön omais- ja perhehoidon kärkihankkeiden maakunnallista muutostyötä.

Finne-Soveri valotti tulevaisuuskuvaa ja mahdollisuuksia palveluiden järjestämiseen, kun väestö ikääntyy ja samalla työikäisten määrä vähenee. Lisäksi ikäihmisten toimintakykyisyys säilyy yhä pitempään ja kotoja asuvien muistisairaiden määrä kasvaa. Tässä on haastetta palveluiden järjestämiselle ja kustannuksille.

Erityisen tärkeänä Finne-Soveri näki ajattelutavan muutoksen.

– Se miten ajattelemme vaikuttaa siihen, mitä ja miten teemme. Tämä vaikuttaa palveluiden järjestämiseen ja palvelurakenteeseen, eikä niitä tulisi ajatella liian suppeasti, kertoi Finne-Soveri.

Finne-Soveri painotti, että ikäihmisten asumista ja hoivaa ei voi ajatella vain sote-palvelujen näkökulmasta. Siihen vaikuttavat myös kaupunki- ja liikennesuunnittelu, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen mahdollisuudet, toimeentulo- ja asumismahdollisuudet.

Sote-palvelujen näkökulmasta on ajateltava terveiden elintapojen edistämistä: ravitsemusta, liikuntaa, rokotuksia, tupakoinnin välttämistä ja alkoholin käytön kohtuullisuutta. Ikäihmisten sairauksiin on myös puututtava nopeasti. Ennaltaehkäisy on merkittävästi edullisempaa kuin sairauksien hoito.

Kuntouttavat toimenpiteet ja kuntoutumisen mahdollisuus tulee olla sisäänrakennettu kaikkien akuuttisairauksien hoitotoimenpiteisiin.

Omaishoito tulee lisääntymään väestön ikääntyessä ja kotona asumisen lisääntyessä. Suomessa omaishoitajien jaksaminen ja tukeminen on kansainvälisten vertailujen valossa hyvällä mallilla, mutta monimuotista tukea omaishoitajille on lisättävä. Tätä tehdäänkin juuri hallituksen kärkihankkeen, OSSI omais- ja perhehoidon kehittämishankkeen, tuella Etelä-Savossa.

Tulevaisuutta on myös etä- ja digipalveluiden lisääntyminen ikäihmisten palveluissa, etenkin kun iäkkäiden digitaalisten laitteiden ja palveluiden hallinta lisääntyy tulevina vuosina. Asiakasraadissa kuultiin DigiSote-hankkeen tuella kehitetyistä etälääkärin ja etäkotihoidon kokeiluista sekä OSSI-hankkeessa kehitettävistä etäkuntoutus – ja virkistyskokeiluista omais- ja perhehoidon asiakkaille.

Raati suhtautui uusiin palvelumuotoihin positiivisesti, mutta muistutti, että digipalvelut eivät sovellu kaikille eivätkä ne voi kokonaan korvata perinteistä kasvokkain tapahtuvaa palvelua. Samaa mieltä olivat myös Finne-Soveri ja hanketyöntekijät. Monimuotoisuus palvelujen muodoissa ja -tuottajissa onkin tulevaisuutta.

Etelä-Savon maakunnallinen ikäihmisten asiakasraati kokoontui 12.12 Mikkelissä. Raadissa on 20 jäsentä Etelä-Savon kunnista. Jäsenet ovat muun muassa vanhusneuvostojen edustajia ja sairaanhoitopiirin aikaisemman asiakasraadin jäseniä. Raadin puheenjohtajana toimii Päivi Meskanen, vapaaehtoistyön koordinaattori Essotesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *