OSSI-hanketiimi: alhaalla vas. alkaen Sami Sundell (OSSI-keskuksen perustaminen), Eveliina Rautio (hankesihteeri) ja Jaana Koinsaari (hankepäällikkö). Ylhäältä vas. alkaen Sarianna Maaranen (perhehoidon kehittäminen), Irene Rämö (omaishoidon toimintamallit) ja Virva Hartonen (digitaaliset ratkaisut). Kuvasta puuttuvat Ulla-Maija Hokkanen (perhehoidon asiakasohjaus) sekä uusin työntekijä Henna Ikävalko (omaishoidon tuki).

OSSI työsti omaishoidon tukeen ja ikäihmisten perhehoitoon uudet toimintamallit

OSSI-hanke kehittää omais- ja perhehoitoon nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Etelä-Savoon. Myös Etelä-Karjala ja Kainuu ovat mukana hankkeessa.

Hanke on ollut käynnissä nyt kymmenen kuukautta, joten puoliväli häämöttää jo nurkan takana. Hankkeen virallinen nimi koko pituudessaan on Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon OSSI-hanke 2016-2018. Hanke päättyy lokakuussa 2018.

– Kevät meni kiertäessä Essoten aluetta. Tapasimme niin Essoten ammattilaisia kuin kuntalaisiakin. Teimme silloin tärkeää pohjatyötä hankkeelle ja nyt meidät tunnetaankin jo kohtalaisen hyvin, kertoo hankepäällikkö Jaana Koinsaari.

Kevään aikana OSSI työskenteli tiiviisti erilaisissa verkostotyöpajoissa, joissa valmistuivat muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä erityislasten omaishoidon uudet toimintamallit ja niissä huomio kiinnitettiin erityisesti lääkehoitoon ja kuntoutukseen.

– Mallinsimme ja pilotoimme uudelleen koko omaishoidon tuen prosessin aina asiakkaaksi tulosta asiakkuuden päättymiseen. Uudet toimintamallit otetaan käyttöön vaiheittain koko Essoten alueella sekä nykyisille että uusille omaishoidon asiakkaille, hankekoordinaattori Irene Rämö kertoo.

Hankkeen tavoitteena ovat nimenomaan yhdenvertaisemmat palvelut ja entistä paremmat toimintakäytännöt sekä asiakaslähtöisyyden korostuminen ja osallisuuden vahvistaminen.

Perheille nimetään omatyöntekijä

Uudessa toimintamallissa omaishoitoperheille nimetään omatyöntekijä, joka tuntee heidän tilanteensa. Yhdessä perheen kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma sekä yhteydenpitosuunnitelma.

– Myös ne omaishoitoperheet, jotka eivät halua tai saa virallista omaishoidon rahallista tukea, saavat ohjausta heidän tilanteeseensa sopiviin ja helpottaviin palveluihin, sanoo hankekoordinaattori Rämö

Lisäksi OSSIssa kokeillaan erilaisia omaishoitoa tukevia palveluita hankkeen aikana, esimerkiksi Kyyhkylässä etäyhteyskuntoutusta ja toisessa pilotissa Etelä-Savon Työterveyden, Mikkelin Kuntopalvelun sekä Geriwell Oy:n kanssa työikäisten omaishoitajien terveystarkastusta ja kuntoutukseen ohjausta.

Ikäihmisten perhehoidon kehittämisessä ollaan myös hyvässä vauhdissa. Ensimmäisestä valmennusryhmästä keväällä valmistui 11 mahdollista uutta ikäihmisten toimeksiantoperusteista perhehoitajaa. Nyt heistä muutama on aloittelemassa perhekotitoimintaa ja yksi aloittaa kiertävänä perhehoitajana.

Toimintamallien kehittämisen osana on uudistettu myös kirjaamisen, tilastoinnin ja raportoinnin menetelmiä, jolloin uuden toimintamallin hyödyt saadaan näkyviin kaikille tietoa tarvitseville.

Perhehoitokodeissa on tehty turvateknologiakartoitukset.  Niiden pohjalta on rakennettu jokaiseen kotiin räätälöity teknologiapaketti, jota perhehoitaja voi käyttää kustannuksitta hankkeen loppumetreille saakka.

Etäyhteyksien hyödyntäminen laajenee, ja tällä hetkellä yhteyksiä on jo käytössä Essoten alueella mm. omaishoitajien kuntoutuksessa. Myös hankkeeseen kuuluva Kainuu on ottamassa palveluja käyttöön lapsiperheiden omaishoidossa.

– Perhehoitajien jaksamista tullaan tukemaan entistä tiiviimmin myös etänä, jolloin perhehoitajan osallistumismahdollisuudet paranevat huomattavasti. Etäyhteyksiä tullaan laajentamaan myös omaishoitoperheisiin yhdessä DigiSote-hankkeen kanssa, kertoo hankekoordinaattori Virva Hartonen.

Palvelukeskus Anttilan tiloihin

 – Kaikki edellä kerrottu on olemassa olevien palveluiden ja prosessien kehittämistä entistä paremmiksi. Mutta kehitteillä on tämän lisäksi jotain aivan uutta. 29.9. pidämme OSSI omais- ja perhehoidon keskuksen avajaiset, Koinsaari kertoo.

Tällä hetkellä OSSI-keskuksessa toimivat Essoten omaishoidontuki ja perhehoidon työntekijät sekä Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry osoitteessa Mikonkatu 5. Päämääränä on saumaton yhteistyö Essoten eri palvelujen sekä eri sektorin toimijoiden välillä, jotta asiakkaat saavat parhaiten heitä tukevat palvelut sektorirajoista välittämättä.

OSSI tähtää vieläkin suurempaan. OSSI-keskus muuttaa ensi keväänä Mikkelissä entisen Anttilan tavaratalon tiloihin aivan torin laidalle. Sinne muuttaa tämän hetkisten toimijoiden lisäksi myös Essoten vammaispalvelut, muistineuvojat, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, kotihoidon lääkärit ja palveluneuvo osittain. Siellä tulee olemaan sairaanhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ja siellä tehdään ikäihmisten ja omaishoitajien terveystarkastukset. Lisäksi sinne tulee hyvinvointiteknologian esittelytila ja muita yhdistyksiä sekä yksityisen sektorin toimijoita.

– Entisistä Anttilan tiloista tulee siis suuri monitoimijakeskus, mikä tulee olemaan paitsi suurin myös laaja-alaisin verkosto eri toimijoita valtakunnallisestikin katsottuna, iloitsee Koinsaari.

Palvelu- ja asiakasohjaus on keskiössä omais- ja perhehoidon tukemisessa. Siinä tarvitaan yhteneväisiä käytäntöjä ja tasalaatuisuutta sekä osaamisen vahvistamista, huomioiden mm. tuleva valinnanvapaus ja henkilökohtainen budjetointi.

– Tämän vuoksi järjestämme yhteistyössä Essoten Kehittämisyksikön ja oppilaitosten kanssa palvelu- ja asiakasohjauksen verkkokurssin ensi kevään aikana kaikille palvelu- ja asiakasohjaustyötä tekeville, Koinsaari sanoo.

Lääkehoidossa järjestetään koulutusta myös syyskuun aikana, sillä tarkoituksena on jalkauttaa ILMA-lääkehoidon kokonaisarvioinnin toimintamalli omais- ja perhehoitoon sekä kotihoitoon.

Perhehoidon uusi ennakkovalmennusryhmä aloittaa syyskuussa. Mukaan mahtuu vielä.

– Maamme ensimmäinen ikäihmisten ammatillisten perhehoitajien koulutus alkaa Etelä-Savon ammattiopiston ja Miksei Oy:n kanssa yhteistyössä syyskuun alussa. Ammatillinen perhehoito eroaa hieman toimeksiantoperusteisesta perhehoidosta: asiakkaita voi olla enemmän ja perhehoitajalta vaaditaan sote-alan pohjakoulutusta. Lisäksi niissä voi asua enemmänkin hoitoa ja hoivaa vaativia ikäihmisiä, joskus se voi jopa olla vaihtoehto tehostetulle palveluasumiselle, Koisaari kertoo.

Parhaillaan OSSI odottelee Aluehallintoviraston (AVI) lupaa ensimmäisen ikäihmisten ammatillisen perhekodin käynnistymiseen.

– Aluehallintoviraston kanssa olemme päässeet hyvään yhteistyöhön, heidän kanssaan linjaamme ikäihmisten ammatillisen perhekodin vaatimustasoa erityisesti tilavaatimusten ja osaamisen suhteen. Tavoitteena on saada perhehoitolakiin kirjattua tarkemmin ikäihmisten ammatillisesta perhehoidosta. Valmisteilla on myös laatuaan valtakunnallisestikin ensimmäinen tietopaketti ko. toiminnasta sitä aloitteleville, Koinsaari sanoo.

Omais- ja perhehoitoon laaditaan digitaalisten palvelujen kehittämissuunnitelma, joka sisältää konkreettiset suunnitelmat sekä turva-, etä- että muiden digitaalisten palvelujen hyödyntämisestä seuraavalle viidelle vuodelle. OSSI laatii myös yhteisen maakunnallisen omais- ja perhehoidon strategian ja toimintaohjeet.

– Mukana tässä ovat myös Eksote ja Kainuun sote, joten toivon mukaan saamme kolmen maakunnan alueelle yhteneväisen strategian ja toimintaohjeet, sanoo Koinsaari.

 

Lisätietoja

Jaana Koinsaari
Hankepäällikkö
jaana.koinsaari [at] essote.fi

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *