Opinnäytetyön tekijät Iina Lifländer, sairaanhoitaja (YAMK) ja Heidi Keränen, sosionomi (YAMK)

Opiskelijat selvittivät vammaispalvelujen kipupisteet

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelut ovat kehittäneet henkilökohtaista apua ja kehitysvammapoliklinikkatoimintaa seudullisena yhteistyönä syksystä 2015 alkaen. Kehittämisen pohjaksi tehtiin taustaselvitys keväällä 2016. Taustaselvityksen laativat sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK-opiskelijat Heidi Keränen ja Iina Lifländer Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

– Taustaselvityksen tekeminen on ollut osa opinnäytetyötämme, jonka toimeksiantajana on toiminut Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelut. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistyminen uudeksi erityislaiksi, asiakasmäärien ja kustannusten kasvu, tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen sekä sosiaali- ja terveysalan tulevat muutokset ovat luoneet tarpeen toimintojen yhtenäistämiseksi, kertoo Heidi Keränen. Seudullisessa vammaispalvelujen kehittämistyöryhmässä ovat olleet mukana Mikkelin seudun kuntien (Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa) ja Juvan edustajat sekä opiskelijat.

– Henkilökohtaisen avun ja kehitysvammapoliklinikkatoiminnan kehittämisen pohjaksi selvitimme, ko. palveluiden osalta kustannukset ja asiakasmäärät vuosilta 2013–2015. Selvitimme myös palveluiden nykytilaa SWOT-analyysin avulla kuntien vammaispalveluiden edustajille suunnatulla sähköpostikyselyllä vuoden 2016 aikana sanoo Iina Lifländer.

 Vastaukset osoittivat, että henkilökohtaisen avun osalta asiakasmäärä on kasvanut parin vuoden aikana 165 asiakkaalla ja vastaavasti kustannukset ovat nousseet samassa ajassa reilu puoli miljoonaa. Kehitysvammapoliklinikan asiakasmäärä on kasvanut parin vuoden aikana vain kahdella asiakkaalla, mutta kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet noin 60 000 euroa. Tätä selittää laskutustapahtumien määrän kasvu.

Henkilökohtaisen avun nykytilan arvioinnissa asiakkaan valinnanvapaus avustajansa suhteen nähtiin hyvänä asiana.  Työnantajavelvoitteiden tuomat haasteet vammaiselle asiakkaalle sekä avustajien sijaisten saamisen vaikeus avustajan sairastuessa koettiin hankalaksi. Kehitysvammapoliklinikan palveluissa moniammatillisuus sekä asiantunteva palvelu saivat positiivista palautetta. Yhteistyön vähyys kunnan ja Vaalijalan Etelä-Savon poliklinikan välillä sekä päällekkäisen työn tekeminen ja tulevien kustannusten vaikea ennakointi koettiin heikkoutena ko. palvelussa.

Palveluiden kehittäminen seudullisena yhteistyönä saatiin alkuun vuoden 2016 aikana ja palveluiden kehittäminen jatkuu edelleen yhteistyössä Vaalijalan Etelä-Savon poliklinikan kanssa. Taustaselvityksestä on laadittu erillinen toimintaohjelma sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän Essoten käyttöön. Opinnäytetyö ”Henkilökohtainen apu ja kehitysvammapoliklinikkatoiminta Mikkelin seudun vammaispalveluissa. Seudullinen vammaispalvelujen kehittäminen” on luettavissa osoitteessa www.theseus.fi. Toimintaohjelma on opinnäytetyön liitteenä.

Lisätietoja

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujenjohtaja, Essote
044 794 4003
niina.kaukonen[at]essote.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *