Suunnitelmat kirurgian keskittämisestä eivät muodosta välitöntä uhkaa keskussairaalan toiminnoille. Kuva: Mikko Nikkinen

Esitys leikkausten keskittämisestä ei vaaranna Mikkelin keskussairaalan toimintaa

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamat selvitykset sairaaloiden työnjaon uudistamisen erikoisaloja koskevista periaatteista ovat valmiit. Raportit koskevat ortopedian ja traumatologian, syöpäkirurgian, eräiden konservatiivisten alojen ja suun terveydenhuollon työnjakoa.

– Työryhmien esitykset eivät ensi silmäyksellä näyttäisi välittömästi uhkaavan päivystystä tai muutenkaan Mikkelin keskussairaalan toimintoja. Tämä näyttää paremmalta kuin mitä huonoimmillaan oli ennakoitavissa, mutta vielä ei voida huokaista helpotuksesta. Luemme toki raportit vielä huolella ja siellä voi olla yllättävääkin, arvioi Essoten johtaja Risto Kortelainen.
Syöpäkirurgian keskittäminen tuo selkeästi jonkin verran sovittavaa Kuopion yliopistollisen sairaalan ja muiden keskussairaaloiden kanssa.

– Rintasyövän ja paksusuolisyövän leikkaukset voivat jatkua meillä nykyisellään. Täytämme hyvin ne kriteerit, jotka selvityshenkilöraportti nosti esiin. Virtsaelinsyöpien leikkaustoiminnan linjaukset tulevat vielä sovittavaksi Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sisällä. Tämänkin kirurgisen toiminnan tulokset ja laatu ovat korkeaa tasoa, kertoo terveyspalvelujen johtaja Jarmo J. Koski.

Tekonivelkirurgian suhteen yhteistyötä on tärkeä tehdä Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden välillä. Selvityshenkilöt nimittäin esittivät, että sairaaloissa tulisi tehdä vähintään 600 lonkan ja polven tekonivelleikkausta vuosittain (keskimäärin 300 lonkka- ja 300 polvitekonivelleikkausta).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksissä Mikkelin keskussairaalan tekonivelkirurgia on todettu olevan maan huipputasoa.

– Tekonivelkirurgian oma toimintamme ei täysin täytä määrällisiä kriteereitä, joita selvityksessä esitetään, mutta maakunnan kummankin keskussairaalan yhteiset volyymit ovat hyvinkin riittäviä. Suun terveydenhoidon erikoishoitoihin tai konservatiivisiin erikoisaloihin (mm. sisätaudit, neurologia, kuntoutus) keskittäminen ei aiheuta erityisempiä muutoksia nykytoimintaamme, Koski sanoo.

Syöpäkirurgian raportin laatimiseen osallistui Mikkelin keskussairaalan apulaisylilääkäri Niilo Hendolin. Tätä työryhmää veti Mikkelistä lähtöisin oleva Helsingin yliopistollisen sairaalan professori Reijo Haapiainen.

– Syöpäkirurgian selvitystyön yhtenä kantavana ajatuksena oli riittävän järkevän päiväaikaisen tekemisen riittävyys näissä pienemmissä, suppean päivystyksen sairaaloissa. Tällöin saadaan mielekästä tekemistä päivystysrinkiin osallistuville. Syövän hoitohan kaikessa moninaisuudessaan tulee ainakin esityksemme mukaan säilymään keskussairaalassamme, Hendolin kertoo.

Lue raportit Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta

Lisätietoja

Jarmo J. Koski
Terveyspalvelujen vastuualueen johtaja, johtajaylilääkäri
Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Niilo Hendolin
Apulaisylilääkäri, urologi
niilo.hendolin [at] essote.fi
044 351 2788

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.