Hallintojohtaja Pasi Marjakangas ja valtuuston puheenjohtaja Pirkko Valtola keskustelevat ennen kokouksen alkua.

Essote hakee rahaa lapsi- ja perhepalvelujen kehittämiseen

Essoten hallitus ja valtuusto kokoontuivat (3.11.). Hallitus päätti hakea rahaa lapsi- ja perhepalvelujen kehittämiseen. Valtuusto puolestaan antoi lausuntoja maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Sote- ja maakuntalakien lausunnot olivat valtuuston pääasia torstain kokouksessa.

Valtuutetut kiittelivät Etelä-Savon kannalta kriittisten asioiden nostamisesta lausunnoissa selkeästi esiin. Esimerkiksi integraatiosta, sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisestä sanotaan lausunnossa, että lakiluonnoksissa ei ole perustellusti avattu kokonaisuutta suhteessa integraatiotavoitteeseen.

Ensihoidon järjestämisvastuun Essoten valtuusto haluaa maakunnille. Sama vaatimus esitettiin sekä sote- ja maakuntalakeihin että lausuntoon pelastustoimen järjestämistä koskevaan lakiluonnokseen. Molempien lakiluonnosten mukaan ensihoidon ja pelastustoimen vastuu siirtyisi viiden yliopistosairaalan maakunnalle.

Valtuusto teki muutaman yksimielisen lisäyksen lausuntoihin. Valtuusto halusi muun muassa, että palveluiden järjestämisessä kiinnitetään huomiota vapaa-ajan asukkaiden suureen määrään.

Äänestykseen meni ainoastaan maakuntiin aiottujen palvelulaitosten hallitusten jäsenyydet. Palvelulaitokset ovat jatkossa maakunnan oman toiminnan sote-palvelujen tuottajaorganisaatioita.

Essoten hallituksen ehdotuksessa valtuustolle todetaan, että palvelulaitoksen hallituksessa voisi olla maakunnan ulkopuolisia tunnustettuja asiantuntijajäseniä. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi kesäasukkaisiin kuuluvien asiantuntijoiden käyttämisen palvelulaitoksen hallituksessa.

Sosiaalidemokraatit halusivat palvelulaitoksen hallitukseen ainoastaan maakuntavaaleissa ehdokkaana olleita henkilöitä. Esitys kaatui äänin 59,54-20,21.

Julkisuudessa paljon keskustellusta valinnanvapaudesta valtuusto lausui muun muassa: ”Valinnanvapausmalli voi toteutumistavasta riippuen vaikeuttaa sote-palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Valinnanvapausmallia on arvioita asukasnäkökulmasta niin, ettei mallin toteuttaminen johda väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kasvuun.”

Essoten valtuutetuille jaettiin myös kuntayhtymän päivitetty organisaatiokaavio, josta löytyvät tässä vaiheessa selvillä olevat esimiestason nimet.

Katso organisaatiokaavio tästä:  essoten-organisaatiokaavio-2016_11_03_esimiehet

Katso koko Essoten valtuuston esityslista

Essote hakee LAPE-rahaa

Essoten hallitus päätti, että kuntayhtymä osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) vuosina 2016-2018.

Kehittämisen tueksi haetaan 1,55 miljoonaa euroa valtionavustusta, jonka lisäksi tulee Essoten omavastuuosuus noin 365 000 euroa. Kokonaisbudjetti on noin 1,9 miljoonaa euroa. Essote hallinnoi ja johtaa hanketta.

Hankkeella kehitetään erityisesti lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluja ja kumppanuutta julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Essoten kumppaneina hankkeessa toimivat muun muassa Pieksämäki, Mikkeli, Diak, Mamk, La Casa Gialla, Viola ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Hankekumppaneina ovat myös Sosteri ja Tuomikirkkoseurakunta. Hankehakemusta täydennetään Vaalijalan kuntayhtymän osalta.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on maan hallituksen kärkihanke, johon on varattu 40 miljoonaa euroa vuosille 2016-2018. LAPE:n tarkoituksena on parantaa lapsiperheiden palveluja ja vahvistaa lapsen oikeuksia tukevaa toimintakulttuuria.

LAPE-muutosagentti aloitti

Etelä-Savon maakunnan LAPE:n muutosagenttina on aloittanut Katja Saukkonen marraskuun alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa muutosagentin kulut täysin kahden vuoden ajan.

Vaalijalan kuntayhtymän hallitus vieraili

Vaalijalan kuntayhtymän hallitus kävi vierailulla ennen hallituksen kokouksen alkua. Hallitusten edustajat ja virkamiehet pohtivat, miten Essote ja Vaalijala tukevat toisiaan sote-uudistuksessa.

Vaalijala on yksi vammaisalan ja muiden erityisryhmien palvelujen osaamis- ja tukikeskuksista Suomessa ja se toimii useiden maakuntien alueella.

Lue koko Essoten hallituksen esityslista

Lue lisää LAPE-hankkeesta

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja/Essote
risto.kortelainen@esshp.fi
050 522 8677

Satu Auvinen (LAPE-rahoitus)
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja/Essote
satu.auvinen@esshp.fi
044 351 2302

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *