Apulaisosastonhoitajaa haetaan muun muassa leikkausyksikköön. Kuva: Mikko Nikkinen

Terveyspalvelut hakee apulaisosastonhoitajia

Terveyspalvelujen vastuualueen toimintayksiköihin haetaan apulaisosastonhoitajia. Tehtäviä on auki kaikkiaan 15.

Apulaisosastonhoitajan kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus ja riittävät johtamisen lisäopinnot tai riittävä kokemus työnjohdollisista tehtävistä. Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutustaidot, innostus työn kehittämiseen ja muutosjohtamiseen.

Rekrytointiprosessi toteutetaan sisäisenä ilmoittautumismenettelynä. Tehtäviin voi ilmoittaa halukkuutensa 15.11.2016 klo 12.00 mennessä ja ne ovat avoimia kaikille kuntayhtymän nykyiselle sekä Mikkelin kaupungin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Kangasniemen ja Juvan Essoteen 1.1.2017 siirtyvälle henkilöstölle.

Ilmoittautuminen tehdään Elise Pöysälle (elise.poysa[at]esshp.fi) sähköpostilla, johon liitetään hakijan cv. Henkilöt siirtyvät uusin tehtäviin 1.1.2017 ellei muuta sovita, mutta heidän edellytetään olevan mukana uuden organisaation suunnittelussa jo vuoden 2016 aikana.

Apulaisosastonhoitajien toimenkuvat ja työalueet

Apulaisosastonhoitajat toimivat Terveyspalvelujen eri palveluyksiköiden toimintayksiköissä hoitotyön vastuuhenkilöinä vastaten päivittäisen työn organisoinnista ja järjestelyistä. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti päivävuorossa maanantaista perjantaihin. Ympärivuorikautisen toiminnan yksiköissä työskentelystä osa voi tapahtua myös iltaisin tai viikonloppuisin. Palvelu- tai toimintayksikön hoitohenkilöstön esimiehenä toimii osastonhoitaja.

Apulaisosastonhoitajat sijaistavat palvelu- tai toimintayksikkönsä osastonhoitajaa erillisen suunnitelman mukaisesti.

Apulaisosastonhoitajien toimet ja tehtäväkokonaisuudet ovat:

 • Monitoimijapäivystys ja kotisairaala -palveluyksikkö
 1. päivystyspoliklinikka ja ensineuvo
 2. päivystysosasto ja kotisairaala
 • Avosairaanhoidon palveluyksikkö
 1. erikoisvastaanotot, Mikkelin keskussairaala
 2. hoitokeskus, dialyysi ja silmätautien erikoisvastaanotot, Mikkelin keskussairaala
 3. Mikkelin avosairaanhoitovastaanotot, Mikkelin keskussairaala sekä hyvinvointikeskusten ja hyvinvointiasemien avosairaanhoitovastaanotot
 • Terveydenhuollon tukipalvelujen palveluyksikkö
 1. Diagnostisten tukipalveluiden radiologian ja isotooppilaboratorion toimintayksikkö
 2. Diagnostisten tukipalveluiden patologia, kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian toimintayksiköt
 • Monialaiset sairaalaosastot-palveluyksikkö
 1. Konservatiivisen osastotiimin erikoisosastot (osasto 24 ja osasto 34)
 2. Konservatiivisen osastotiimin perusterveydenhuollon osasto.
 3. Operatiivisen osastotiimin os 33
 4. Operatiivisen osastotiimin os 22
 5. Lastentautien osastotiimi (poliklinikka ja osasto)
 6. Naistentautien ja synnytysten osastotiimi (naistentautien ja äitiyspoliklinikka sekä synnytystoiminta ja synnyttäneiden vuodeosasto)
 • Leikkaustoiminta, teho- ja valvontaosasto-palveluyksikkö.

1. Teho- ja valvontaosasto

2. Leikkausyksikkö

(Tekstiä korjattu 1.11.2016 klo 11.02)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *