Irma Ahokas-Kukkonen toimii muutosagenttina

Etelä-Savo sai 2.6 miljoonaa omaishoidon kehittämiseen

Etelä-Savo sai kaikenikäisten omaishoidon vahvistamiseen 2,6 miljoonan euron rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä. Essoten hallinnoima ja johtama hanke on nimeltään ”Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus (OSSI ) omais- ja perhehoitoon”.

– Maan hallituksen kärkihankkeesta saatu rahoitus oli yksi odotetuimmista uutisista tänä  syksynä. Hankehakemus tehtiin lyhyessä ajassa kesällä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kiitos kaikille hankehakemuksen tekemiseen osallistuneille, iloitsee Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi yhteensä 14,2 miljoonan euroa kahdeksalle hankkeelle, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Kaikki maan hallituksen kärkihankkeesta rahoitettavat hankkeet ovat isoja maakunnallisia kokonaisuuksia, jotka usea toimija toteuttaa yhdessä. Jokaiseen maakuntaan on myös valittu kärkihankkeen rahoittama muutosagentti.

Palveluja omaishoitajien tueksi

Hankkeiden tavoitteena ovat toimivammat palvelut ikäihmisille ja omaishoidon vahvistaminen. Niissä luodaan toimintamallit tulevaisuuden palvelukokonaisuudelle ja toimintaa muutetaan pysyvästi.

Essoten vetämän hankkeen tavoitteena on mm. kehittää omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin koordinoidut palvelut Etelä-Savon maakunnassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi perustetaan heti alueellinen omais- ja perhehoidon asiantuntija- ja tukikeskus OSSI, integroidaan omais- ja perhehoidon jo olemassa olevat eri toimijoiden tarjoamat palvelut yhteneväiseksi kokonaisuudeksi maakunnassa.

Lisäksi kehitetään uusia innovatiivisia ja entistä enemmän yksilölliset tarpeet huomioon ottavia palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa. Hankkeessa myös laajennetaan keskitetyn palveluohjauksen toimintamallia muistisairaiden sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä heidän perheidensä tueksi, kehitetään ja juurrutetaan omais- ja perhehoitajien sekä hoidettavien monimuotoista valmennusta, hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä kuntoutusta. Samoin kehitetään ja juurrutetaan monipuolisia vapaiden sijaistuksia omais- ja perhehoidossa.

– Lyhyesti sanottuna tänne maakuntiin voidaan järjestää omaishoitajien tueksi monipuolisia palveluita yhteistyössä eritahojen kanssa ja erilaisia vaihtoehtoja mm. vapaapäivien järjestämiseksi tukemaan tätä vaativaa työtä.  Nyt omaishoito toteutuu alueellisesti vaihtelevasti ja eri vaihtoehtoja esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivien järjestämiseksi on vähän, kertoo Kaukonen.

Perhehoitoa käynnistetään

Hankkeen myötä käynnistetään myös ikääntyneiden perhehoitoa. Ikäihmisten ja vammaisten perhehoito on jatkuva tai lyhytaikainen inhimillisen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Tavoitteena on antaa mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, hoivan ja huolenpidon perustana. Perhehoito voi olla kunnan järjestämää yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai aluehallintoviraston hyväksymältä perhekotiyrittäjältä hankittua ostopalvelua.

Perhehoidon kehittäminen lisää valinnanmahdollisuuksia omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen. Perhehoidosta on saatu hyviä kokemuksia eri maakunnissa ja se on yksi vaihtoehto lisää muiden palveluiden lisäksi. Tarkoitus on lisätä myös ammatillista perhehoitoa.
Kaukonen korostaa, että ikäihmisten kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut ja jaksohoidot tulevat jatkumaan. Perhehoito tuo palveluvalikoimaan yhden uuden mahdollisuuden.

Hanke on osa Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta, joka on nimeltään ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa”. Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Kärkihanketta toteutetaan vuosina 2016–2018 sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Muutosagentiksi Irma Ahokas-Kukkonen

Hallituksen kärkihanke rahoittaa myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa. Jokainen maakunta saa oman muutosagentin, ja Uudellamaalla muutosagentteja on peräti kaksi, yhteensä 19. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden ihmisten palvelujen kokonaisuus.

Etelä-Savossa iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta sovittaa yhteen muutosagentiksi valittu Irma-Ahokas-Kukkonen. Hän on ammatiltaan sairaanhoitaja ja työnohjaaja sekä koulutukseltaan terveystieteiden maisteri.

– Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa koko maakuntaan iäkkäiden palvelujen kokonaisuus. Edistämme ja kehitämme palveluja verkostoitumalla koko alueen kaikkien toimijoiden kanssa: kuntien, järjestöjen ja yksityisten palvelutuottajien, Ahokas-Kukkonen summaa.

Hanke ja muutosagentti toimivat asiakas/kuntalaislähtöisesti. Tämä tarkoittaa, että ikääntyvien voimavaroja vahvistetaan, toimintakykyä ja kuntoutumista tuetaan sekä järjestetään arjessa pärjäämisen tarpeita vastaavia palvelukokonaisuuksia monen alan ammattilaisen kanssa yhteistyössä.

Laaja yhteistyöverkosto

Kehittämistyötä tehdäänkin laajassa verkostossa, johon kuuluu muun muassa useita sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia, kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä.

– Näillä kaikilla toimijoilla on merkittävä rooli tässä hankkeessa. On todella hienoa, että saatiin näin monen toimijan verkosto tähän tärkeään kehittämistyöhön mukaan, Kaukonen kiittelee.

Essoten vetämässä hankkeessa ovat mukana osatoteuttajina Etelä-Karjalan Eksote, Kainuu, Sosteri, Kuntoutussäätiö, Kyyhkylä, SPR, Vaalijala sekä SOTE360- yritys ja Kehitysvammaisten palvelusäätiö sekä oppilaitoksista Esedu, Diak, XAMK ja Samiedu.

Lisäksi yhteistyöverkostoon lähtee mukaan kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä: Mikkelin seudun Muisti ry/ Etelä-Savon Muistiluotsi, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Perhehoitoliitto, Pieksämäen Omaishoitajat ry, ISO – Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (Miksei), Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi – Savon mielenterveysomaiset FinFami ry, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry – ESTERY, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry, Etelä-Savon Työterveys Oy, Postin kotipalvelut, Hopearannan palvelutalo  ja Geriwell oy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *