Jatkossa sosiaalipäivystyksen tavoittaa yhdestä numerosta aina.

Sosiaalipäivystys mullistaa arkikriisien hoitoa

Sosiaalipäivystys on tulossa päivystyksen osaksi Essotessa. Sosiaalipäivystäjä ja akuuttityöryhmän hoitaja ovat olleet tavattavissa keväällä yhteispäivystyksessä lauantaina ja sunnuntaina päiväaikaan.

Helmikuussa alkaneen kokeilun tarkoituksena on löytää toimintatavat ja mallit, joilla vuodenvaihteen jälkeen Essotessa voidaan auttaa ihmisiä ympäri vuorokauden nykyistä laajemmin heidän kriisitilanteissaan.

– Tämä on nykyisen ajatusmallin räjäytys. Meillä on oikeasti näitä asiakkaita valtavasti. Ihmisellä saattaa olla palovamma, jonka me hoidamme. Varsinainen ongelma voi olla kuitenkin esimerkiksi asiakkaan talon palaminen ja palovamma vain pieni osa ongelmia. Tämä vaatii suurta ajattelun muutosta, kuvaa sosiaalityön tuloa mukaan päivystyksen ylilääkäri Santeri Seppälä.

Yhteispäivystys vie sote-uudistuksen ns. integraatiota, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä huiman harppauksen käytännön tasolla eteenpäin. Myös järjestöjen työtä, ns. kolmatta sektoria tuodaan mukaan entistä vahvemmin.

ESSO-hankkeessa ja KASTE-rahoituksella rakenneltujen toimintamallien tavoitteena on lisätä asiakkaiden kohtaamista, yhtenäistää käytännöt Essoten alueella ja helpottaa palvelujen saatavuutta.

Valmisteilla oleva päivystysasetus ja sosiaalihuoltolain muutos myös edellyttävät sosiaalipäivystyspalvelun järjestämistä yhteispäivystyksen yhteydessä.

sosiaalipaivystysrajattu
Monitoimijapäivystystä ovat kokeilleet akuuttityöryhmän hoitajat Hanna Rautiainen (vas.) ja Saga Åkerlund Mikkelistä sekä sosiaalityöntekijä Kyllikki Klemm Juvalta.

Käytännöt yhtenäisiksi

Monesti sosiaalityötä tarvitaan lasten takia päivystyksessä. Nykyisellään toimintatavat ovat hyvin erilaisia eri paikkakunnilla.

– Meillä on nyt kolme sivua tekstiä, mihin aikaan voi milläkin paikkakunnalla ottaa yhteyttä. Näin ei voi jatkua. Jatkossa asiakkaiden pitää saada palvelua hätäänsä 24/7 yhdestä numerosta, kuvailee tilannetta kokeilun koordinaattori Katja Saukkonen.

Käytännössä sosiaalipäivystystä hoidetaan siten, että akuuttityöryhmän hoitaja ja sosiaalipäivystäjä toimivat työparina täydentäen toinen toistensa osaamista. Heidät tavoittaa numerosta 044 794 2394.

Kokeilun erityisenä tavoitteena on selvittää, missä tilanteissa asiakas hyötyisi sosiaalipäivystäjän tapaamisesta ja tulisi kokonaisvaltaisemmin autetuksi omassa hädässään, kertoo Saukkonen.

Sosiaalipäivystyspäiviä viikonlopuista on kertynyt kevään mittaan 24 ja niiden aikana työntekijät ovat hoitaneet 75 asiakastilannetta. Tämä määrä vastaa vuoden 2015 kevään virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen puolentoista kuukauden asiakasmäärää. Vuonna 2015 virka-ajan ulkopuolella toimivan sosiaalipäivystyksen yhteydenottoja kertyi 691 kappaletta.

”Unohda raha”

Mistä sosiaalipäivystyksessä sitten oikein on kyse?

– On hyvä unohtaa nyt raha ja sosiaaliturva. Päivystystilanteissa on paljolti kyse asioiden järjestelyistä ja ihmisen tukemisesta, miettii kokeilussa työskentelevä juvalainen sosiaalityöntekijä Kyllikki Klem,
Viikonloppujen sosiaalipäivystyksen kokeilussa ovat nousseet esiin sosiaalipäivystyksessä muutenkin tutut lapsia ja nuoria koskevat tilanteet: alaikäinen nuori karussa, lapsen tai nuoren päihtymys, aikuisten välinen riitely ja perheen uupuminen.

Erityisesti kokeilu on kuitenkin lisännyt aikuisten ja ikäihmisten kohtaamista. Heidän kriisiensä taustalla ovat mielenterveysongelmat, sairastuminen, yksinäisyys ja turvattomuuden kokemukset.

Työntekijät ovat arvioineet, että asiakkaan saama palvelu ja näkökulmat ovat monipuolistuneet, kun häntä tapaa kaksi eri alan ammattilaista yhdessä.

Asiakas ei useinkaan tiedä, minkä alan ammattilainen heidät kohtaa. ESSO-hankkeessa haastatellut kriisitilanteiden ja palvelupolun läpikäyneet asiakkaat halusivat nimenomaan läsnäoloa ja palvelujen järjestämistä rohkeasti ja joustavasti.

”Pienellä asialla voi tehdä suuria juttuja”

”Työntekijä oli läsnä silloin, kun oli vaikein hetki”

”Joku läsnä joka hoitaa ne asiat”

(kriisiasiakkaan haastattelut kevät 2016, Esso-hanke)

Kokeiluviikonloppujen aikana on ollut useampi kriisitilanne, joissa yhteispäivystyksen henkilökunta, akuuttipsykiatrian hoitaja ja sosiaalipäivystäjä ovat yhdessä tukeneet asiakasta. Viikonloppuna ei ole muuta kriisityön päivystystä ja yhteistyöstä asiakkaan kokonaisvaltaisen kriisityön toteuttamisesta onkin sovittu Kriisikeskuksen kanssa.

– Nämä tilanteet ovat osoittaneet selvästi, että kriisitilannetta ja sosiaalista hätää ei voi suunnitella etukäteen ja tarve avulle ei kysy aikaa ja paikkaa. Läsnäolo ja asioiden järjestely on hoidettava silloin, kun tilanne on vaikein, Saukkonen kertoo.

Kokeilu jatkuu vielä

Sosiaalipäivystyskokeilu jatkuu 25.7.2016 saakka. Näiden kokemusten perusteella rakennetaan uudenlaista yhdessä tekemisen mallia, jossa kootaan eri puolilta päivystyksellistä työtä tekevät tahot yhteen. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on osoittanut suurta kiinnostusta mallityölle, koska hyvää mallia ei ole vielä missään.

Asiakkaalla on jo nyt mahdollista ottaa suoraan yhteyttä sosiaalipäivystykseen numerosta 044 794 2394. Asiakas saa yhteyden tällä hetkellä etupäivystäjään, joka saattaa siis konsultoida asian hoitamisessa sosiaalityöntekijää.

Toimintamallin rakentamisessa on ollut mukana monipuolinen tekijäkaarti: palvelun kokeneita asiakkaita, erikoissairaanhoidon toimijoita yhteispäivystyksestä, psykiatriasta, ensihoidosta ja sairaalan sielunhoidosta, kuntien sosiaalipalveluista ja poliisin sosiaalityöstä, järjestötoimijoista Kriisikeskuksesta ja Viola ry:stä sekä Hätäkeskuksesta.

Alustavien laskelmien perusteella toimintatavan muutos ei tuo lisäkustannuksia, vaan se voidaan toteuttaa resurssien uudelleenjärjestelyillä.

Uusi monitoimijapäivystyksen toimintamallin käyttöönotosta päättää lopullisesti kuntayhtymän hallitus ja sen käyttöönottoa ehdotetaan 1.1.2017 lähtien.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *