Apteekkari Asikainen teki väitöskirjan

Keskittämällä alueellinen lääkehuolto suuriin hankintayksiköihin saavutetaan pitkällä aikavälillä huomattavia julkistaloudellisia säästöjä ja parannetaan samalla merkittävästi potilaiden hyvinvointia. Tähän tulokseen tuli Mikkelin keskussairaalan apteekkari Jouni Asikainen väitöskirjassaan.

”Pienikin liikunta hyödyttää huonokuntoista”

Vesote-hankkeen päävetäjä Tommi Vasankari kehui Essoten elämäntapaohjausta kuntayhtymän johdon ja valtuuston seminaarissa. – Minun silmissäni te olette yksi parhaista ja joissain asioissa paras, Vasankari suitsutti.

Vesote koulutti elintapaohjaajia

Nyt valmistui 91 ja syksyllä vielä lisää yli 40! Moision liikuntahallissa pidetyssä valmistujaisjuhlassa todistukset jakoi Essoten valtuuston puheenjohtaja Eero Aho.

Art Essoten pilotti toi sirkuksen Sairaalakouluun

Sairaalakoululla on käynnistetty sirkustoiminta yhtenä ArtEssote-pilottina. Toimintaa ohjaa Pikku ketun sirkuksen sirkustirehtööri Anna-Maija Muurinen ja toimintaa järjestetään Moision sairaalan liikuntasalissa kaikille sairaalakoulun oppilaille.

Uutta kätilövastaanottomallia pilotoidaan keväällä

Essotelle on kehitetty kätilövastaanottomalli, joka palvelee erityisesti perheitä, jotka kotiutuvat varhaisesti synnytyksen jälkeen. Kätilövastaanoton mallin on laatinut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -linjalta maaliskuussa valmistuva YAMK-opiskelija, kätilö Sanna Lopperi.

Essote kokeilee virtuaalista kotihoitoa

Kuvapuhelinkäyntejä on testattu kotihoidossa tammikuusta 2018 alkaen kahdellakymmenellä kotihoidon asiakkaalla Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspavleujen kuntayhtymässä.

Vesote-hanke kokeili lääkkeettömiä unettomuuden hoitoja

Vesote-hanke (Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon) on toteuttanut pilottiasiakkaille unen lääkkeetöntä hoitoa luonnossa liikkuen ja mind fullness harjoitteita tehden. Tulokset ovat rohkaisevia ja kannustavat tuotteen jatkokehittämiseen.