Kuntouttavalla päivätoiminnalla lisää kotona asumisen vuosia

Kuntouttava päivätoiminta tukee ikäihmisten kotona asumista, ilmenee ikäihmisille ja heidän omaisilleen keväällä 2020 tehdystä kyselystä. Kyselyyn vastasi 321 Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen kuntouttavan päivätoiminnan asiakasta ja 151 heidän omaistaan. Lähes kaikki, asiakkaista 98 % ja omaisista 97 %, suosittelisivat palvelua muille vastaavaa palvelua tarvitseville.

Vuoden eteläsavolainen psykologi on Essoten Aija Sairanen

Etelä-Savon psykologiyhdistys ry. päätti valita vuoden 2020 eteläsavolaiseksi psykologiksi tänä vuonna yhden psykologin sijasta kolme oppilas- ja opiskelijahuollon psykologia. Vuoden eteläsavolainen psykologi tittelin saivat 3.10.2020 Aija Sairanen Mikkelistä, Teija Paananen Savonlinnasta ja Niina Hohti Pieksämäeltä.

Kehityskeskusteluun kannattaa panostaa

Essoten terveyspalvelujen kehityskeskustelukäytännöt ovat herättäneet huolta viime vuosina. Kehityskeskusteluja on pidetty epäsäännöllisesti, tai ne ovat olleet laadultaan epätasaisia. Osa sairaanhoitajista ei ole päässyt kehityskeskusteluihin moneen vuoteen.