Opiskelijamoduuli psykiatrian vastaanotto-osastolla

Sairaanhoitajan tutkintoon sisältyy 75 opintopistettä harjoitteluita erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Hoitotyön harjoittelun käytäntöjä on kehitetty viime vuosikymmeninä.

Minäkuvaa maalaamassa

Moision sairaalassa on syksyn aikana syntynyt abstraktia taidetta osastojen potilaiden ja hoitohenkilökunnan yhteisissä Minäkuva-taidepajoissa. Maalaustuokiot ovat osoittautuneet ainutlaatuisen opettavaisiksi tilaisuuksiksi oman minuuden ja vuorovaikutuksen kannalta.

Sairaalasielunhoito tukena potilaiden ja ammattilaisten arjessa

Sairaalasielunhoidossa tuetaan potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä ja terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa. Työn lähtökohta on ihmisen oman vakaumuksen kunnioittaminen ja tukeminen hänen ehdoillaan.

Leena ja Henrik palkittiin hyvinä työkamuina

Essoten Hyvä työkamu -tunnustukset ovat kollegoiden ilmiantoja toisistaan. Hyvä työkamu luo työyhteisöönsä mukavaa ilmapiiriä ja kannustaa muita. Syyskuussa palkittiin jälleen kaksi Hyvää työkamua.

Opinnäytetyö: Mentorointi tukee esihenkilön johtajuutta

Essoten terveyspalveluissa on otettu käyttöön ammatillinen mentorointimalli, jolla tuetaan ammatillista kasvua, siirretään hiljaista tietoa ja tutustutaan erilaisiin organisaatiokulttuureihin. Mentorointi perustuu aktorin ja mentorin väliseen yhteistyöhön ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Mentorointimalli on vapaasti kaikkien Essoten vastuualueiden hyödynnettävissä.

Piristäjät partioivat kesässä

Mikkelin Laurinpuiston asumispalveluyksikön sisäpihalta kuuluu iloinen puheenpälpätys. Piristyspartio on käymässä ja nyt tehdään yhdessä saunavastoja. Aiemmin on pelattu mölkkyä ja valmiista vastoista pelataan myöhemmin vielä bingoa.

Kotihoidon työ on aivotyötä

Kotihoidossa työskennellään jatkuvien muutostilanteiden ja hälyn keskellä. Perustyön rinnalla läsnä ovat tunnekuorma ja vastuu toisten ihmisten terveydestä. Aivojen kuormittumista voi kuitenkin keventää monin keinoin.

Puhu, kuuntele ja arvosta -kehittämishanke

Synnytys- ja lastenyksikössä toteutettiin kehittämishanke ”Puhu, kuuntele, arvosta” vuosien 2020 -2021 aikana. Hankkeeseen osallistuivat synnytysyksikön, lastenyksikön ja naistentautien vastaanoton henkilökunnan kaikki ammattiryhmät. Kehittämishankkeen asiantuntijana toimi sosiaalipsykologi Tuula Syrjälä KK-Verve Oy:stä. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Työsuojelurahastosta.